Want to share this Foto on another web-site or blog?

Paste one of the following lines in to your site, blog or profile page..

Script:

HTML (for myspace, bebo etc):

BBCode (for message boards/forums):
[ View the Fotopage entry | View the complete Fotopage ]Mail this Foto to a friend
[ View the Fotopage entry | View the complete Fotopage ]


Thursday, 26-Aug-2010 11:32
سفر به روسیه بسیار آموزنده می باشد سفر به کشوری که نقش بسیار مهمی در تاریخ معاصر ایران داشته است باید با این کشور آشنا شویم

تا

خود را بهتر درک کنیم
این تصویر رستوران مک دونالد در قلب شهر مسکو می باشد چی شده که شوروی با اون همه دبدبه و کبکبه و شعار هایی که گوش مردم ساده لوح را کر کرده بود حالا در مرکز مسکو اش رستوران مک دونالد شلوغ ترین رستوران اش شده است؟ اون همه تبلیغات ضد امپریالیستی کر کننده کجاست؟
پس با من باشید تا بریم به دل این کشور جالبه این رو بگم همینهایی که سرمایه گذاران رستورانهای مک دونالد در روسیه هستند یه روزی سینه چاک حزب کمونیسم بودن و من رو به یاد فرمانده کسلر سریال ارتش سری می اندازن که حتی در روزی که در زندان متفقین در بلزیک اسیر شده بود ترتیب اعدام فرمانده میهن دوست نیروی هوایی المان رو داد اما زنش وقتی با رشوه ازادش کرد رو به همسرش کرد .و گفت پیش به سوی زندگی جدید و امان جدید

© Pidgin Technologies Ltd. 2016