Want to share this Foto on another web-site or blog?

Paste one of the following lines in to your site, blog or profile page..

Script:

HTML (for myspace, bebo etc):

BBCode (for message boards/forums):
[ View the Fotopage entry | View the complete Fotopage ]Mail this Foto to a friendNext >
[ View the Fotopage entry | View the complete Fotopage ]


Tuesday, 26-Apr-2011 10:03
Hanghzou /West Lake


در مورد شهر هانگزو باید بگم این شهر به دلیل وجود دریاچه ای مهم و باستانی در مرکز آن شهرت دارد و سه طرف این دریاچه توسط کوهها احاطه شده است و در داخل آن دو راه آنرا به چندین بخش تقسیم کرده اند و چند جزیره مصنوعی در داخل دریاچه قرار گرفته است و یکی از سمبل های اصلی چین که سه پاگودا است نیز در همین دریاچه قرار گرفته اند تصویر این سه پاگودای بر پشت اسکناسهای یک یوانی چاپ شده است و در شبهای مهتابی بر روی حفره ای در این پاگودا شمع روشن می کنند و و با انعکاس نور ماه بر روی دریاچه مجموعا با خود نور ماه 33 نقطه نورانی بروی دریاچه ظاهر می شود که علامت خوش یمنی برای چینی ها است
این دریاچه در حدود دو هزار سال پیش در اثر رانش زمین بوجود آمد و برای چینی ها اهمیت ویژه ای دارد و بسیاری از امپراتوران چین به این منطقه آمده اند و تاسیساتی در کنار آن ساخته اند و در کوههای شمال غربی این دریاچه مهمترین معبد بودایی چین ساخته شده است و در قسمت بعدی شما را به آنجا خوااهم برد
راستی پاگودا چیه؟
پاگودا همین ساختمانهای بلندی هستند که در تصاویر می بینید و اینها وجودشان منطقه را متبرک می کند و به نوعی منطقه در زیر چتر حمایت معنوعی و روحانی آنها قرار می گیرد و این نوع ساختمانها و شیوه معماریشان ابتدا در هندوستان شکل گرفته است و وارد چین و ژاپن شده است


© Pidgin Technologies Ltd. 2016