Want to share this Foto on another web-site or blog?

Paste one of the following lines in to your site, blog or profile page..

Script:

HTML (for myspace, bebo etc):

BBCode (for message boards/forums):
[ View the Fotopage entry | View the complete Fotopage ]Mail this Foto to a friend< Previous

Next >
[ View the Fotopage entry | View the complete Fotopage ]


Wednesday, 25-May-2011 11:27
Hutong Area Beijing
http://www.hoostachina.com/luxury-hotel-in-beijing/

http://hotelcotecourbj.com/Eng/home.html
حالا چرا با اين لينک شروع کردم؟
راستش حيف نيست که بريم چين ولي در يک هتل مدرن اروپايي اقامت کنيم؟
اين هتلي که لينکش را براتون گذاشتم در مرکز منطقه تاريخي هوتونگ قرار گرفته است و در ادامه تصاوير ان را هم نشان داده ام
و بايد عرض کنم دو تا از عکس ها رو تغييراتي در انها دادم و بدليل رعايت حريم شخصي دوستانم بود و صورتهاي آنها را محو کردم
در فرصت مناسب راجع به اين منطقه توضيح خواهم داد فعلا تونستم عکسها را اپلود کنم

هوتونگ. کوچه هایی باریک در مرکز پکن است. هوتونگ در واقع نامی است مغولی بنام چاه آب و احتمالا منظور بر این بوده است که خانه ای که در ان چاه آب بوده باشد هوتونگ ها مجموعه ای از خانه های قدیمی مستطیل شکل را در بر می گیرند که در زمان قوبلای خان مغول ساخته شدند- سلسله یوان - و هسته اصلی شهر بیجینگ یا پکن را تشکیل دادند بیجینگ نامی است که اروپایی ها به پکن داده اند بنام پایتخت شمالی در اسیای شرقی پایتخت ها را بنام شمالی و جنوبی و شرقی و.. می شناخته اند مثل توکیو که پایتخت شرقی نامیده می شده و یا هانوی که پایتخت جنوبی نامیده می شده است
در کنار هوتونگ ها در زمان قوبلای خان دو ساختمان مرتفع ساخته شد یکی از آنها برج ناقوس نامیده شد و دیگری برج طبل این برجها در واقع نشان دهنده زمان بودند و در ساعتهای خاصی صدای زنگ و طبل نواخته می شده است و من شما را به بالای برج ناقوس بردم
و هوتونگهای اطراف این دو برج خوشبختانه حفظ شده اند و از بین برده نشده اند و متاسفانه در دوران مائو تعداد زیادی از خانه های تاریخی و بی نظیر چین تحت عنوان گسترش میدان تیان ان من و ساختن بلوار و غیره از بین رفت
در دوره مینگ و چینگ هوتونگ ها در اطراف شهر ممنوعه ساخته شده بودند بعبارتی در حلقه پیرامونی شهر ممنوعه و دیوار آن خانه های متعلق به اشراف درجه اول حکومت بود و هر چه از شهر ممنوعه دورتر می شدیم رتبه ساکنان خانه ها کاهش می یافت و تابع نظام فئودالی بود
به خانه های چینی سیه یوان گفته می شود و در واقع خانه هایی بودند که در یک محوطه مستطیل شکل چهار ضلعی ساخته شده بودند و در مرکز حیاطی قرار داشت و چهار بخش خانه در چهار جهت اصلی در پیرامون حیاط ساخته شده بود و مثل خانه های سنتی ایرانی اندورنی داشت و از بیرون نمی توانستند داخل خانه را ببینند در واقع مطالعه این نکات و مقایسه با سبک زندگی سنتی ایرانیان ارزشمند است
در مقابل در ورودی اگر به تصاویری که تهیه کرده ام دقت کنید در بالای در چند علامت برجسته می بنید
اگر تعداد 5 باشد که مربوط به خانواده سلطنتی است و اگر چهار باشد یعنی از اشراف درجه اول بوده اند و به همین ترتیب تعداد ان ها کم شود رتبه خانواده پایین می امده است
و برای تشخیص سمت رئیس خانواده به دو مجسمه کنار در توجه شده است اگر مقطع گرد بوده باشد سمت کشوری داشته است و اگر چهار گوش بوده باشد سمت لشگری
و نکته جالب دیگه این بوده که در مقابل در ورودی و بقیه درهای داخلی خانه یک مانع وجود داشته است که با توجه به اعتقادات چینی ها اینها مانع ورود روح های مزاحم به داخل خانه بوده اند چون روح ها نمی توانسته اند راه بروند و پایشان را بلند کنند و این مانع نمی گذاشته وارد خانه شوند و اعتقاد جالبی که در بین چینی ها وجود دارد که می گویند وقتی که معلم انگلیسی آخرین امپراتور به وی دوچرخه هدیه داد امپراتور تمام این مانع ها را برداشت تا بتواند در شهر ممنوعه دوچرخه سواری کند و به همین دلیل اعتقاد دارند که ارواح توانستند وارد قصر امپراتور شوند و کل سلطنت را نابود کنند
در کوچه های هوتونگ زندگی سنتی چینی در جریان است پیرمرد ها و پیر زنان را می بینید مغازه های مختلف را می بینید و دوچرخه ها و سه چرخه ها سمبل این منطقه هستند و مهمتر از همه.. سگ پی کی نیز را می بینید که مثل گربه ها در انجا آزاد هستند و همه جا سگهای اصیل پی کی نیز را می بینید.
و رستورانهای سنتی که در آنجا خوراک برشته و کبابی اردک سرو می شود
در این منطقه هتل های سنتی با درجات مختلف وجود دارند که با تغییر دادن و باز سازی سیه یوان به هتل تبدیل شده اند
تصور کنید به چین سفر کنید و در یک هتل زیبا در مرکز هوتونگهای پکن اقامت کنید و صبح ها با دوچرخه در کوچه پس کوچه ها بگردید و بعد قدم زنان و بدون استرس برید و شهر ممنوعه را ببینید
براستی سفر اینگونه است که لذت بخش می شود و اینکه بخواهید بین مردم باشید و سوار اتوبوس عمومی و مترو شوید
واقعا حیف است که به چین سفر کنید و سوار سه چرخه های چینی نشوید و زندگی سنتی آنها را درک نکنید
راستی تا یادم نرفته این رو هم بگم که ما وارد یک خانه چینی شدیم و زندگی انها را از نزدیک حس کردیم خانه ای کوچک که قسمت اصلیش همان است که در تصویر می بینیدHutong and Siheyuan in Beijing

Traditional Beijing architecture For those who want to experience the local customs as well as the history and culture of Beijing, the hutong and Siheyuan (quadrangle) are indispensible parts of a visit as unique Beijing architectural structures.
A hutong is an ancient city alley or lane typical in Beijing, where hutongs run into the several thousand. Surrounding the Forbidden City, many were built during the Yuan, Ming and Qing dynasties. In these dynasties the emperors planned the city and arranged the residential areas according to the etiquette systems. The center of the city of Beijing was the royal palace -- the Forbidden City.
The word "hutong" came from the Mongolian language about 700 years ago. It originates from the word "hottog" in Mongolian meaning "water well." Where there was a spring or well, there were residents. The word "hottog" became "hutong" after it was introduced into Beijing.
Hutong means street, lane and alley, and is in fact the passage formed by lines of siheyuan (quadrangle) where most Beijing residents live. One hutong connects with another, and siheyuan connects with siheyuan, to form a block, and blocks join with blocks to form the whole city.
In old China, there was a clear definition for a street or a lane. A 36-meter-wide road was called a big street. An 18-meter-wide one was called a small street. A 9-meter-wide lane was called a hutong. The shortest one is just 10 meters long, and the narrowest hutong is only about 40 centimeters wide. Some hutong have more than 20 turns. Most of the hutongs in Beijing are in east-west or south-north directions. That has resulted from the need for houses to face south so as to take in more sunshine.
There are many stories and fairy tales about hutong. Near the Forbidden City, in the heart of Beijing lies a hutong called "Girl Weaver," which is named after a fairy from the Heavenly Kingdom, who descended to the human world and married a cowherd. Her enraged father, the Celestial Emperor, took the girl back and separated the couple with the Milky Way.
Symmetrically, on the other side of the Forbidden City, there used to be a Cowherd Bridge. This arrangement seems to suggest that feudal emperors living in the Forbidden City are sons of Heaven.
In the rich and historical culture of Beijing, the hutong has a very special and important position. It is not only a kind of architecture, but also serves as a window into Beijing folk life and the "encyclopedia of the history and culture of Beijing."
A standard siheyuan usually consists of houses on its four sides, and the house which stands at the north end and faces the south is called the "main house" or "north house," the ones on both sides are called "side houses," and the one which stands at the south end and faces north is called "opposite house" or "south house."
The siheyuan's gate is usually at the southeastern corner according to the traditional concepts of the five elements that were believed to compose the universe, and the eight diagrams of divination. Normally there is a screen-wall inside the gate so that outsiders cannot see directly into the courtyard and it is also believed to protect the houses from evil spirits. Outside the gate of some large siheyuan, there is a pair of stone lions on each side. Such a residence offers space, comfort and quiet privacy. It is also good for security as well as protection against dust and storms.
The gates are usually painted vermilion and have large copper door rings. Usually a whole family lives in compound. The elder generation lives in the main house, the younger generation live in the side houses, and the south house is usually their sitting room or study.
All the siheyuans, from their size and style one could tell whether they belonged to private individuals or the powerful and rich. The simple house of an ordinary person has only one courtyard with the main building on the north facing, across the court, the southern building with rooms of northern exposure and flanked on the sides by the buildings of eastern and western chambers. The mansion of a titled or very rich family would have two or more courtyards, one behind another, with the main building separated from the view of the southern building by a wall with a fancy gate or by a guoting (walk-through pavilion). Behind the main building there would be a lesser house in the rear and, connected with the main quadrangle, small "corner courtyards".
Not only residences but also ancient palaces, government offices, temples and monasteries were built basically on the pattern of the siheyuan, a common feature of traditional Chinese architecture.


© Pidgin Technologies Ltd. 2016